Naše odchovy

Zde zveřejňujeme již naše dospělé jedince. Naše odchovaná koťátka mají domovy v Anglii, Německu, Itálii, Rakousku, Lichštejnsku a samozřejmě v České Republice.